Comments are off for this post.

Acredita’t Administració i Gestió: Nota Informativa

Written by Published on Actualitat

SESSIÓ INFORMATIVA SOBRE EL PROCÉS D’ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES DE LA FAMÍLIA D’ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

Es realitzarà una sessió informativa conjunta amb tots els candidats que compleixen els requisits per a poder inscriure’s al procés d’acreditació de competències de la família: Administració i Gestió.

En aquesta reunió s’explicarà tot el procés d’acreditació amb detall i es  lliurarà el formulari d’inscripció i el full de pagament.

La sessió informativa es realitzarà en dos dies diferents, una en horari de matí i l’altra en horari de tarda. Els candidats podran escollir a quina volen venir, però han de recordar que és imprescindible que vinguin a una per tal de poder continuar en el procés. En cas contrari, quedarien exclosos.

La reunió tindrà  lloc a la Sala d’actes de l’Institut Gallecs de Mollet del Vallès, en els dies següents:

  • –          Dilluns 26 de febrer a les 16:00 h.
  • –          Dimecres 28 de febrer a les 10:00 h. Reunió anulada, convocada de nou pel dimecres dia 7 de març a les 10 del matí.

More Posts

Comments are closed.