Comments are off for this post.

Proves extraordinàries de setembre 2018

Written by Published on Actualitat, Inici

Les proves extraordinàries, per l’alumnat d’ESO i batxillerat amb matèries pendents del curs 2017-18, es realitzaran els dies 4 i 5 de setembre. És important que consulteu l’horari i l’aula assignada a cadascuna de les assignatures.

El 7 de setembre a les 12:30 h es lliuraran els butlletins de notes en les aules corresponents a cada grup.

En cas de disconformitat amb les qualificacions finals de setembre, es podran realitzar les reclamacions oportunes fins al dia 12 de setembre.

Documents relacionats

Horari de les proves extraordinàries de setembre 2018

Aulari de lliurament dels butlletins de les qualificacions finals

Reclamacions de les qualificacions finals

More Posts

Comments are closed.